TreTimber OÜ


Estonia

re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 30 000 m³/h 2006
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,5 MW 2006
* - momendil lõpetamata projektid