Eesti Höövelliist OÜ


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 45 000 m³/h 1999
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 80 000 m³/h 2005
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,2 MW 2006
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 80 000 m³/h 2007
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,0 MW 2012
* - momendil lõpetamata projektid