IKEA Industry Poland Sp. z.o.o.


Poland

saagimise kõrvalproduktide (hake, saepuru) konveierisüsteem 2011
* - momendil lõpetamata projektid