Ardor OÜ


Estonia

täiskomplektne puidugraanulitehas (kuivadest puidujäätmetest) tootlikkusega 30 000 tonni aastas 2013
* - momendil lõpetamata projektid