Rait AS


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 55 000 m³/h 2003
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 2,0 MW 2005
* - momendil lõpetamata projektid