JELD-WEN Eesti AS/ Vest-Wood Eesti


Estonia

re-tsrikluatsioonifilter tootlikkusega 50 000 m³/h 1994
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 4,0 MW 2002
* - momendil lõpetamata projektid