Jumek AS


Estonia

puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 0,8 MW 1999
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,0 MW 2002
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 75 000 m³/h 2003
re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 35 000 m³/h 2003
* - momendil lõpetamata projektid