Barrus AS


Estonia

re-tsirkulatsioonifilter tootlikkusega 30 000 m³/h 1994
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,0 MW 1994
puidujäätmetel töötav katlamaja, võimsusega 1,2 MW 2005 / 2010
palgisorteerimisliin 38 taskuga 2015
* - momendil lõpetamata projektid